Welcome New Students

Hình chụp các bạn học viên mới trước lúc nhân viên hướng dẫn đi mua sắm

Các khóa học tại trường đều khai giảng vào mỗi thứ hai hàng tuần.

Do đó, sáng thứ hai, học viên sẽ được làm bài kiểm tra đầu vào để giáo viên sắp xếp lớp học và thời khóa biểu.

Sau đó, giáo viên sẽ tư vấn lộ trình, phương pháp và lý do vì sao giáo viên sắp xếp các môn học trong thời khóa biểu của bạn. Ví dụ: qua bài kiểm tra, giáo viên thấy điểm nói và nghe bạn chưa tốt, họ sẽ ưu tiên sắp xếp lớp nói và nghe nhiều hơn các kỹ năng còn lại.

Sau tuần học đầu tiên, sao viên sẽ sắp xếp thêm một buổi tư vấn, để đảm bảo rằng thời khóa biểu họ cung cấp phù hợp với bạn. Nếu chưa phù hợp, họ sẽ thay đổi ngay để bạn bắt đầu tuần học thứ hai với thời khóa biểu mới.

Sau đó, cứ mỗi bốn tuần học, giáo viên lại tiếp tục gặp gỡ để tư vấn, bạn để đánh giá sự tiến bộ. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được cung cấp bảng đánh giá để cho điểm, nhận xét các giáo viên mình đã học qua.

Mục đích chính của những buổi tư vấn trên là để học viên đạt được hiệu quả học tập cao nhất trong thời gian ngắn theo học tại trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *